Korzyści przemawiające za GRUPĄ PSS

  • Profesjonalny poziom współpracy
  • Elastyczne i jasne zasady
  • Atrakcyjne ceny- dystrybucyjne
  • Wsparcie marketingowe i promocyjne

  • Dotarcie do szerszego grona klientów
  • Promocje i rabaty
  • Wprowadzanie do ofert nowych asortymentów
  • Limity kupieckie
  • Zachowanie tożsamości i niezależności własnej firmy