Dlaczego warto dołączyć do NAS?

Atuty konkurencyjne Grupy PSS

  • gwarantujemy elastyczne i jasne zasady dla przystępujących do GRUPY,
  • umożliwiamy pierwszeństwa zakupu wybranych towarów i wyrobów (np. końcówki stanów),
  • organizujemy limity kupieckie,
  • zapewniamy wsparcie marketingowe: promocyjne i reklamowe ułatwiające dotarcie do szerszego grona klientów (materiały reklamowe, reklama prasa-radio, strona WWW i portale społecznościowe),
  • zapewniamy atrakcyjne ceny i oferty specjalne: upusty cenowe i rabaty,
  • kompleksowe zaopatrzenie w wyroby hutnicze, prefabrykaty zbrojarskie i inne wyroby oraz usługi wraz z transportem,
  • zapewniamy wsparcie merytoryczne- organizujemy szkolenia i warsztaty dla pracowników Grupy PSS,
  • dajemy możliwość dostępu do stanów magazynowych,
  • dajemy możliwość doposażenia placu, magazynu.